Diş Sağlığı

Dişlerde Renk Değişimi
Gençlerde her renkte oluşan renklenme­ler, erişkinlerde daha çok kahverengi, gri veya siyah olabilir. Bu tip renklenmelerin tedavisinde koruyucu yöntem­ler tercih edilebilir. Alışkanlıkların bırakıl­ması, düzenli diş fırçalanması, diş hekimi­nin kontrollü olarakplakve diş taşlarını gi­dermesi, Ultrasonik temizleme cihazları te­davide oldukça iyi sonuç verebilir. Bunun yanı sıra bazı yöntemlerle (örneğin; mikroabrazyon sistemi, aşındırıcı diskler) yardı­mıyla renklenmelerin giderilmesi de alter­natif tedavi seçenekleridir.

Dişlerdekirenkdeğişikliklerinin nedenleri çeşitlidir.

A- Dış Kökenli Renklenmeler:

Dişin dış yüzeyinde lokalize olmuş etkenle­re bağlı olarak oluşan renklenmelerdir. Bu tip renklenmeler çok yaygındır ve çeşitli faktörlere bağlı olabilirler:

· Diş ile ilgili bir yapının kalıntıları

· Kötü ağız hijyeni

· Diyet alışkanlıkları

· Plak ve diş taşı birikimi

· Bakteri ve mantarlar

· Sigara, tütün, pipo kullanımı

· Çay ve kahve kullanımı

B - İç Kökenli Renklenmeler:

Dişlerin oluşumu (odontogenezis) ve oluşumundan sonraki süreçte (odontogenezis sonrasında) oluşan renklenmelerdir.

Fizyolojik (yaşa bağlı) renklenmeler: Yaş ilerledikçe, diş yapısı içinde meydana ge­len dentin apozisyonu ve kireç­lenmiş diş dokuları ile dişin özü arasındaki sıvı değişiminin azalması dişteki dentinin ve minenin ışık geçirgenliğini etkiler ve dişlerin daha koyu görünmesine neden olur.

Kimyasal renklenmeler: Metallerin doğ­rudan teması, oksitlenmesi veya kan ve tükürük içinde çökelmesi so­nucu diş yapılarında renklenmeler görülebilir. Bu tür değişiklik­lerde renk griden siyaha kadar değişebilir.

Çürük nedeniyle görülen renklenmeler: Çürük, beyaz,opakveya gri görüntü verir. Kavite içinde, besinlerin ve bakteri yıkım ürünlerinin birikmesiyle gri, kahverengi veya siyah renklenmeler görülür. Çürük te­mizlenip onarım yapılırsa tamamıyla ortadan kalkar.

Yerel nedenlerle oluşan renklen­meler: Pulpa odasındaki kanama, pulpa do­kusunun parçalanması, kanal tedavisinde kullanılan ilaçlar ve onarımda kullanılan maddeler ile bazı diğer nedeni bilinmeyen durumlara bağlı renklenmeler olabilir.