Genel Anestezi ve Sedasyon

Genel Anestezi veya Sedasyon ile cerrahi (Diş Çekimi, Diş eti tedavisi , İmplant, Kemik grefti, Kemik Kisti vb.) ve cerrahi olmayan (Diş dolgusu, Kanal tedavisi vb.) tedaviler uygulanmaktadır. Özellikle diş hekimi fobisi olan veya ağrı korkusu yaşayan çocuk ve yetişkinlerde tedaviler bu yöntemlerle rahatlıkla uygulanır.

1
Sedasyon Nedir?
Bazı Sedatif (Diyazem benzeri) , Narkotik Analjezik(Morfin benzeri) ve bazen Hipnotik bir ilacın kombinasyonu ile hasta rahatlatılır ve kısa bir Amnezi(unutkanlık) sağlanıp Lokal Anestezi ile hastanın diş tedavisi kısa sürede yapılabilir.
2
Genel Anestezi nedir?

Halk dilinde Narkoz diye bilinen Genel Anestezi başlıca 3 grup ilaç kombinasyonu ile Sağlanır.

- Hipnotik ilaçlar yardımı ile hastanın geçici şuur kaybı,

- Narkotik Analjezikler (Morfin benzeri ağrı kesiciler) hasta bilinçsiz olsa bile ağrısız bir operasyon geçirmesi,

- Kas gevşetici ilaçlar (Kürar) ile vücuttaki tüm kaslar gevşetilerek rahat bir cerrahi ortam sağlanır. Kas gevşeticilerin kullanımı ile tüm kaslar , solunumu sağlayan solunum kasları dahil olmak üzere, geçici olarak felç olur ve endotrakeal tüp dediğimiz steril olan küçük bir tüp hastanın nefes borusuna (Trakea) yerleştirilerek , hastanın solunumu Anestezi uzmanı kontrolunda anestezi cihazı (Solunum cihazı ) ile sağlanır.

Genel Anestezi ve sedasyon uyguladığımız hasta grupları

1.4 yaşından küçük çocuklar- bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür.

2.Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler

3.İleri derecede fobisi (Korku) olan erişkin hastalar

4.Genel Anestezi gerektiren cerrahi girişimler (Kemik grefti, Kemik kisti vb.)

5.Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu